нас

Нашата цел е да намерим работно място на тези хора; а това означава те да започнат работа в болници, фирми и институции в Западна, Централна и Северна Европа.

Поддържаме постоянен контакт с болници за свободни работни места, както и с кандидатите, които отговарят на изискванията за започване на работа. Чрез нашия уебсайт предлагаме и възможност за целево търсене. Това означава, че поддържаме база данни с информация за потенциални кандидати, която позволява на болниците и фирмите да идентифицират и изберат подходящия кандидат според техните индивидуални критерии.

Собственикът на фирмата, Детлеф Шойерман:

Роден на 1 ноември 1961 г.,

MBA ( Магистър Бизнес Управление) с дългогодишен опит в областта на:

  • директния подбор подбор
  • намиране на работа на експерти и служители
  • намиране на кадри за управленски позиции в мултинационални глобални играчи, както и в средни по размер компании
  • предоставяне на услуги, продажби и маркетинг
  • съдействие за получаване на акредитация, разрешителни за работа, признаване на образованието

Нашата работа е съсредоточена предимно в сферата на медицинските услуги.

Ние непрекъснато се свързваме с лекари и медицински сестри, които имат желание да се преместят в чужбина. Консултираме ги по пътя им безплатно, съдействаме им при преминаването през административните процедури и обработваме юридическата документация, необходима за започването на работа.