Консултиране

На първо място ние изслушваме потенциалните кандидати. Ако вие сте един от тях, разкажете за вашите желания, планове, цели; вашето образование и вашите умения.

Като следваща стъпка ще ви информираме за възможностите за кариерно развитие и възнагражденията в страните, от които се интересувате. Ще говорим и за процедурите, през които трябва да се премине за започване на работа.

Нашият фокус са пазарите в следните държави:

 • Германия
 • Франция
 • Швейцария
 • Великобритания
 • Австрия
 • Ирландия
 • Белгия
 • Люксембург
 • Швеция
 • Норвегия
 • Дания

Постъпването на работа в частна компания е лесно осъществимо. В този случай фирмата-работодател решава дали квалификацията и езиковите умения на кандидата отговарят на нейните нужди.

Медицинските професии обаче са обект на държавни регулации. Това означава, че кандидатите трябва да бъдат допуснати да работят като лекар, медицинска сестра или физиотерапевт.

От решаващо значение е да се разработи индивидуална стратегия, основана както на желанията и уменията на кандидатите, така и на конкретните изисквания за започване на работа в съответните приемащи страни. Реализирането на  тази стратегия е най-важната и трудна част от цялата процедура.

След като разработим такава стратегия, разглеждаме подробно процедурата за допускане до практикуването на медицинските професии.

Езиковите умения на кандидата трябва да отговарят на изискванията на приемащата страна.  Обикновено се изисква поне ниво B2, за да се стартира процедурата за допускане. В повечето страни личното интервю е част от тази процедура (изключение прави например Швейцария).

В някои страни си сътрудничим с преподаватели по съответния език, които помагат на нашите кандидати да подобрят езиковите си умения в лични срещи или по интернет.

Информираме  нашите кандидати копия или легализирани копия от кои документи трябва да бъдат предоставени в рамките на процедурата.

Проверяваме сканираните копия на тези документи. Веднага след като се уверим, че нашите кандидати са събрали всички нужни документи в съответната последователност, каним нашите кандидати да ни изпратят хартиените носители.

Като следваща стъпка предоставяме пълния комплект документи на компетентните държавни органи и отговаряме на всички въпроси, които могат да възникнат.

Ако личното интервю с официалните власти е част от процедурата за допускане до практикуване на медицинските професии (такъв е случаят в Германия, Франция, Австрия), ние помагаме на нашите кандидати да се подготвят за това интервю и да организират пътуването  си до мястото на провеждането му.

В повечето страни търсенето на работа може да започне едва когато кандидатът е бил допуснат да практикува в съответната страна. Когато този момент дойде, ние преглеждаме пазара за свободни работни места и се свързваме с всички подходящи болници, без  значение дали те са наши клиенти или не – имаме готовност да работим с всички болнични заведения.

Представяме нашите кандидати чрез тяхната автобиографията и, ако съответната болница прояви интерес, организираме последващата процедура за кандидатстване,. Тя включва Skype, телефонно интервю или лично интервю на място.

При желание от страна на кандидата можем да проверим трудовия договор, който му се предлага, и да продължим да го консултираме до момента на постъпване на работа.

Дори и след това оставаме в контакт с напите кандидати, като им помагаме да намерят жилище и да се настанят, да се регистрират в общината, да намерят училище или детска градина,  да сключат нужните застраховки.

Нашата цел е да бъдем до нашите кандидати, когато те имат нужда от нас, да разбираме техните желания и нужди и да ги подкрепяме. Правим това не  само когато те започват първата си работа в чужбина, но и когато   правят следващата кариерна стъпка или когато имат желание да продължат кариерата си в друга държава (например да се преместят от Германия, Австрия или Франция в Швейцария).

Нашата сфера на дейност е изцяло свързана с хората и затова  междуличностните отношения са от огромно значение за нас.

Услугите ни са безплатни за нашите кандидати. Единственото, което искаме в замяна, е ограничен във времето ангажимент за ексклузивно сътрудничество. Считаме, че това е една справедлива сделка.

Ние имаме богат опит при кандидатстване за акредитация/ допускане до практикуване на професията/ признаване на правоспособност на много лекари, както от страни членки на Европейския съюз, така и от страни извън ЕС.

Много лекари откриха нов професионален и личен път благодарение на нас и нашата дейност..

personal international – изграждаме мостове между работодатели и бъдещите служители, между хората и новите предизвикателства и често между различните култури и нагласи.