Szaktanácsadás

Mindenekelőtt figyelmesen meghallgatjuk potenciális pályázóinkat. Meséljen kívánságairól, terveiről és céljairól, képzettségéről és képességeiről!

a következő lépésben tájékoztatjuk Önt a karriert érintő- és a kereseti lehetőségekről azon országokra vonatkozóan, amelyekben Ön érdekelt, s egyben az ottani engedélyezési feltételekről is.

Célországaink a következők:

 • Németország
 • Franciaország
 • Svájc
 • Egyesült Királyság
 • Ausztria
 • Írország
 • Belgium
 • Luxemburg
 • Svédország
 • Norvégia
 • Dánia

Álláshoz jutni a szabad gazdaságban alapvetően egyszerű. Ilyen esetben az alkalmazó vállalat dönti el, hogy a pályázó szakképzettsége és nyelvismerete kielégítő-e. Az egészségügyi hivatások viszont minden országban állami felügyelet alá esnek, olyannyira, hogy ezek esetében egy különleges engedélyeztetési eljárásnak kell végbemennie ahhoz, hogy valaki orvosként, betegápolóként vagy terapeutaként foglalkoztatási engedélyt kaphasson.

Fontos szempontnak tartjuk egy olyan egyéni stratégiának a kialakítását, amely egyrészt a pályázó kívánságaihoz és képességeihez igazodik, másrészt a célországok adottságain és engedélyezési feltételein alapul. Ennek az eljárásnak a gyakorlatba történő átültetése az egész folyamat legfontosabb és egyben legnehezebb része.

A továbbiakban az egészségügyi foglalkozásokat érintő eljárást részletezzük:

A nyelvi ismereteket adott esetben a célországnak a foglalkoztatási engedély kiadásához megkövetelt szintjére kell hozni; előírás szerint ez egy B”-es szintű bizonyítvány, minimumelvárásként ahhoz, hogy a foglalkoztatási engedélyt igényelni lehessen. Egyes országokban nyelvtanárokkal dolgozunk együtt, akik pályázóinkat vagy személyesen vagy interneten keresztül tanítják.

Pályázóinknak elmondjuk, mely okiratok szükségesek a kérelemhez és, hogy hogyan kell az okiratokat elkészíteni. Hozzánk az okiratok szkennelt változatát küldetjük el e-mailben, majd ellenőrizzük azok helyességét. Amint hiánytalanok és helyesek az okiratok, akkor kérjük pályázóinktól, hogy az igazolásokat postán is küldjék el. Azután az illetékes hatósághoz nyújtjuk be a teljes kérelmet, és a hatóság felé minden felmerülő kérdést megválaszolunk a kérvénnyel kapcsolatban.

Némelyik országban szükséges a kérvényezés után egy személyes interjú vagy egy vizsga (pl.szakmai nyelvvizsga Németországban). Az erre való felkészülésben és az időpontok megszervezésében segítséget nyújtunk pályázóinknak.

A legtöbb országban csak akkor van értelme az álláskeresésnek, ha a foglalkoztatási engedély már megvan. A megfelelő időpontban feltérképezzük a piacot és minden kórházzal felvesszük a kapcsolatot, akik megfelelő állást kínálnak. Ebben nincs szerepe annak, hogy már meglévő ügyfeleinkről van-e szó vagy sem.